Rezervace intence online

Mešní stipendium není součásti kostelní sbírky.

Prosím po odslouženi mší sv. na Vámi určený úmysl nechat stipendium v sakristii.


Upozornění! Odesláním tohoto formuláře automaticky nedochází k přijetí intence. Konečné rozhodnutí o znění a přijetí textu intence má kněz.