Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELHARTICE, ŽELEZNÁ RUDA, KOLINEC, HLAVŇOVICE, ČACHROV
od 1. 9. do 30. 9. 2023 - 39. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba

1. 9.
pátek 21. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) Dnes mše sv. není
SO
2. 9.
sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 08:00 Velhartice:
08:30 Velhartice: Za požehnání pro Ludmilu
10:00 Železná Ruda: Za farníky
15:00 kostel sv. Jana Křtitele Mlázovy: <p>za + Annu, Ludmilu a Matěje Kochmannovy, rodinu Kochmannovu a Jáhnovu</p>
NE
3. 9.
22. neděle v mezidobí 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Bohoslužba slova
08:30 Hlavňovice: Za farníky
10:00 Velhartice: Za + Helenu Mackovou a manžela Štefana
11:30 Čachrov: ( volná intence )
11:30 Hory Matky Boží: Bohoslužba slova
PO
4. 9.
pondělí 22. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
5. 9.
připomínka sv. Terezie z Kalkaty 19:00 Hory Matky Boží: Za + z rodiny Rechovy a Javorských
ST
6. 9.
středa 22. týdne v mezidobí 19:00 Čachrov: Za Jitku Krouparovou, Stanislava Beneše, živé a mrtvé z rodiny
ČT
7. 9.
sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Za + Stanislava Steinigera
19:00 Hlavňovice: ( volná intence )

8. 9.
svátek Narození Panny Marie 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: Za + Zdeňku Jelínkovou
SO
9. 9.
sv. Petra Klavera, kněze, nebo sobotní památka Panny Marie 15:00 Javorná: Za osadníky
16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: Ad intencinem deantis
NE
10. 9.
23. neděle v mezidobí 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Za +Miloslava Zahradnícka a Augustína Pivničku
08:30 Hlavňovice: Bohoslužba slova
10:00 Velhartice: za všechny + hasiče.
11:30 Čachrov: Bohoslužba slova
11:30 Hory Matky Boží: Za farníky
PO
11. 9.
pondělí 23. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
12. 9.
Jména Panny Marie 19:00 Hory Matky Boží: Za + Miloslava Horejše
ST
13. 9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 19:00 Chotěšov: Za + Karla Riegla a rodinu
ČT
14. 9.
svátek Povýšení svatého Kříže 19:00 Hlavňovice: Za rodinu Krulcovu

15. 9.
památka Panny Marie Bolestné 18:00 Na Šlajfu sv. Ludmila: Ad intencionem deantis
SO
16. 9.
památka sv. Ludmily, mučednice 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: Za farníky
NE
17. 9.
24. neděle v mezidobí 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Bohoslužba slova
08:30 Hlavňovice: <p>Za Alenu Láníkovou a její rodinu</p>
10:00 Velhartice: Za +Františka a Marii Breuovu a snachu Alenu.
11:30 Čachrov: Za rodinu Kadlecových a Kouckých
11:30 Hory Matky Boží: Bohoslužba slova
PO
18. 9.
pondělí 24. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
19. 9.
sv. Januária, biskupa a mučedníka 19:00 Hory Matky Boží: Ad intencionem deantis
ST
20. 9.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 19:00 Čachrov: Ad intencionem deantis
ČT
21. 9.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: Za + Luďka Švarce a jeho otce
19:00 Hlavňovice: Ad intencionem deantis

22. 9.
pátek 24. týdne v mezidobí 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: Ad intencionem deantis
SO
23. 9.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: Za + Michala Toběrného
NE
24. 9.
25. neděle v mezidobí 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: <p>Za Alenu Láníkovou a její rodinu</p>
08:30 Hlavňovice: Bohoslužba slova
10:00 Velhartice: Za +Jana Sádlíka
11:30 Čachrov: Bohoslužba slova
11:30 Hory Matky Boží: ( volná intence )
PO
25. 9.
pondělí 25. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
26. 9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 19:00 Hory Matky Boží: Ad intencionem deantis
ST
27. 9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 19:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
28. 9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 10:00 Čachrov: Za farníky. 
19:00 Hlavňovice: Ad intencinem deantis

29. 9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 17:30 Velhartice: ZPOVĚĎ
18:00 Velhartice: ( volná intence )
18:45 Velhartice: CHVÁLY
SO
30. 9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 14:30 Velhartice: bp. Pavel Posad / slavnostní požehnání varhan
Úmysl: za farníky a dobrodince 
16:30 Železná Ruda: ZPOVĚĎ
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
Železná Ruda pouť (Panně Marii Pomocné z hvězdy)
9:00 procesí
10:00 mše svatá - celebruje kněz z Německa
11:30 mše svatá - Hory Matky Boží pouť (Jména Panny Marie)
10:00 poutní mše svatá - Velhartice pouť (Narození Panny Marie)
17:00 mše svatá - Na „šlajfu“ pouť (sv. Ludmila)
11:30 mše svatá - Železná Ruda pouť (kaple sv. Anny pod Belvederem) - celebruje kněz z Německa
10:00 mše svatá - Čachrov pouť (sv. Václav) - hlavní pouť
12:00 mše svatá - Jindřichovice, celebruje P. Jan Wirth
11:00 mše svatá - Ujčín, celebruje P. Jan Wirth