Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB VELHARTICE, ŽELEZNÁ RUDA, HLAVŇOVICE, ČACHROV, KOLINEC
od 1. 3. do 31. 3. 2024 - 13. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba

1. 3.
pátek 2. postního týdne 18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
2. 3.
sobota 2. postního týdne 08:00 Velhartice:
08:30 Velhartice: ( volná intence )
17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
3. 3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 08:30 Hlavňovice: Za Tomáše Kopelenta, manželku Růženu a za Josefa Rendla, manželku Barboru a rodiče
10:00 Velhartice: Za Karla a Boženu Michálkovi a celý rod.
11:30 Čachrov: ( volná intence )
PO
4. 3.
pondělí 3. postního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
5. 3.
úterý 3. postního týdne 18:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
6. 3.
středa 3. postního týdne 18:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
7. 3.
čtvrtek 3. postního týdne 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
18:00 Hlavňovice: ( volná intence )

8. 3.
pátek 3. postního týdne 18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
9. 3.
sobota 3. postního týdne 17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
10. 3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
10:00 Velhartice: ( volná intence )
11:30 Hory Matky Boží: Za + Marii Valdmánovou
PO
11. 3.
pondělí 4. postního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
12. 3.
úterý 4. postního týdne 18:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
13. 3.
středa 4. postního týdne 18:00 Čachrov: ( volná intence )
ČT
14. 3.
čtvrtek 4. postního týdne 18:00 Hlavňovice: ( volná intence )

15. 3.
pátek 4. postního týdne 18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
16. 3.
sobota 4. postního týdne 17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
17. 3.
5. NEDĚLE POSTNÍ 08:30 Hlavňovice: za Marii Kryslovou, manžela Ferdinanda, za Cecílii Šebestovou, manžela Bohuslava a celý rod
10:00 Velhartice: ( volná intence )
11:30 Čachrov: ( volná intence )
PO
18. 3.
pondělí 5. postního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
19. 3.
SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 18:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
20. 3.
středa 5. postního týdne 18:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
21. 3.
čtvrtek 5. postního týdne 16:00 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
18:00 Hlavňovice: ( volná intence )

22. 3.
pátek 5. postního týdne 18:00 Velhartice: ( volná intence )
SO
23. 3.
sobota 5. postního týdne 17:00 Železná Ruda: ( volná intence )
NE
24. 3.
KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:30 farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec: ( volná intence )
10:00 Velhartice: ( volná intence )
11:30 Hory Matky Boží: ( volná intence )
PO
25. 3.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
ÚT
26. 3.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 18:00 Hory Matky Boží: ( volná intence )
ST
27. 3.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18:00 Chotěšov: ( volná intence )
ČT
28. 3.
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 Čachrov: Mše Večeře Páně

29. 3.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 15:00 Čachrov: Památka umučení Páně
1. Křížova cesta
2. Adorace kříže 
SO
30. 3.
BÍLÁ SOBOTA 18:00 Čachrov: Velikonoční vigilie
NE
31. 3.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:30 Hlavňovice: ( volná intence )
10:00 Velhartice: ( volná intence )
11:30 Hory Matky Boží: ( volná intence )