Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Čachrov (Čachrov)

  Za P. Antonina Prokeše a jeho rodinu

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4sobota 5. velikonočního týdne
 • 08:00 Adorace
  Adorace
  • 08:00 - 08:30
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Velhartice (Velhartice)

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Velhartice (Velhartice)

  Poděkování za 10 let společného života a požehnání do dalších let.

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: kostel sv. Jana Křtitele Mlázovy (Kolinec-Mlázovy)

  Za + Václava Žižku a jeho rodinu a rodinu Rajtmajerou a Javorských

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Panny Marie Pomocnice
  • Označení: Železná Ruda (Železná Ruda)

  Za farníky

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7úterý 6. velikonočního týdne
 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • kostel Jména Panny Marie
  • Označení: Hory Matky Boží (Velhartice-Hory Matky Boží)

  Ad intencionem deantis

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • kaple sv. Antonína Paduánského
  • Označení: Chotěšov (Velhartice-Chotěšov)

  Za + Stanislava Hosnedla, Vojtecha Suka, Karla Veita a Radku Pangrácovou a za + Václava Šebelíka, manželku a celé rody

9Nanebevstoupení Páně
 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • farní kostel sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Hlavňovice (Hlavňovice)

  Ad intencionem deantis

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Velhartice (Velhartice)

  Za rodiče Zahálkovi a Kolářovi

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Hlavňovice (Hlavňovice)

  Za farníky

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • kostel Jména Panny Marie
  • Označení: Hory Matky Boží (Velhartice-Hory Matky Boží)

  Za Stanislava Potužáka, manželku a sourozence

13Panny Marie Fatimské
14sv. Matěje, apoštola
 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • kostel Jména Panny Marie
  • Označení: Hory Matky Boží (Velhartice-Hory Matky Boží)

  Za požehnání

15středa 7. velikonočního týdne
16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:45
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec (Kolinec)

  Za + Marii Krýslovou a manžela

 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • farní kostel sv. Jana Nepomuckého
  • Označení: Hlavňovice (Hlavňovice)

  Za + Ludmilu Švecovou

17pátek 7. velikonočního týdne
18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Panny Marie Pomocnice
  • Označení: Železná Ruda (Železná Ruda)

  Da intencionem deantis

19Seslání Ducha Svatého
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec (Kolinec)

  Za + Václava Sejpku

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Velhartice (Velhartice)

  Za rodiče Zahálkovi, Kolářovi, syna Karla a dcery Marii a Pavlu

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • farní kostel sv. Václava
  • Označení: Čachrov (Čachrov)

  Za manžele Tomanovy

20Panny Marie Matky Církve
21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • kostel Jména Panny Marie
  • Označení: Hory Matky Boží (Velhartice-Hory Matky Boží)

  Ad intencionem deantis

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 19:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 19:00 - 19:45
  • kaple sv. Antonína Paduánského
  • Označení: Chotěšov (Velhartice-Chotěšov)

  Za rodiny Nohovu, Krulcovu, Benešovu a za + Marii Stulíkovou a celý rod

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
24den modliteb za církev v Číně
25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Panny Marie Pomocnice
  • Označení: Železná Ruda (Železná Ruda)

  ( volná intence )

26Nejsvětější Trojice
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel sv. Jakuba Staršího
  • Označení: farní kostel sv. Jakuba Staršího Kolinec (Kolinec)

  Za + Marii a Antonína Novákovy

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel Narození Panny Marie
  • Označení: Velhartice (Velhartice)

  Za +Zdislava Pešata.

 • 11:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 11:30 - 12:30
  • kostel Jména Panny Marie
  • Označení: Hory Matky Boží (Velhartice-Hory Matky Boží)

  ( volná intence )

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
31Navštívení Panny Marie